Hestemøg til køkkenhaven

Det er ikke ideelt at bo på kanten af en smeltevandsslette fra sidste istid, når man ønsker sig en frodig have, der giver et flot udbytte af både grøntsager og blomster. Jorden i min have kan desværre bedst sammenlignes med den man finder mange steder i Vestjylland. Sandet og næringsfattig.

Hvis man vil have et rimeligt udbytte ud af sine anstrengelser i køkkenhaven må der med andre ord drastiske midler i brug. Eller rettere sagt, ufattelige mængder af hestemøg. Ikke bare et par trillebørfulde i ny og næ. Vi taler om vognlæs. Det er lykkedes mig at få en aftale med en nærliggende rideskole om at få leveret hestemøg i de mængder, som jeg har brug for. 30 tons om året har vist sig at være en passende mængde til en køkkenhave som min.